Komplexní preventivní programy

Účely našich preventivních programů:

 • zachycení rizikových faktorů a projevů onemocnění
 • v případě potřeby nasazení optimální léčby a stabilizace zdravotního stavu
 • kontroly vývoje zdravotního stavu jak v pravidelných časových intervalech, tak při známkách změn
 • maximální prodloužení aktivního života

Co naše vyšetření může obsahovat?

 1. Podrobný pohovor s lékařem
 2. Fyzikální vyšetření lékařem
 3. Klidové EKG
 4. Zátěžové EKG (bicyklová ergometrie)
 5. Echokardiografie
 6. Holterovská monitorace EKG na 24 hod
 7. Dopplerovské vyšetření tepen dolních končetin

Dle obsahu dělíme vyšetření do několika programů:

ProgramObsahCena v Kč
Základnívyšetření 1.-4.2 400,-
Rozšířenývyšetření 1.-5.3 600,-
Vyššívyšetření 1.-6.4 800,-
Kompletnívyšetření 1.-7.5 500,-

Všechny programy jsou prováděny v jediné návštěvě vyšetřované osoby v naší ambulanci, bez prostojů, bez zbytečného čekání.

Ke všem programům lze připojit kompletní rozbor biochemických ukazatelů v krvi a vyšetření krevního obrazu.

Důležité upozornění

 • Uvedená preventivní vyšetření nejsou hrazena ze zdravotního pojištění.
 • Náklady na pravidelné preventivní prohlídky prováděné v rámci tzv. smlouvy o závodní zdravotní péči mohou být položkou odečítatelnou od základu daně.